Třećinu inwentara přewozmu

srjeda, 05. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nalěto chcedźa Slepjanski šulski centrum twarić započeć

Slepo (AK/SN). Plany za twar němsko-serbskeho šulskeho centruma w Slepom dale postupuja. Tole podšmórny nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. „Zwickauski inženjerski běrow jako generalny planowar zdźěła wšitke trěbne naćiski a stara so tohorunja wo trěbne dowolnosće“, wón rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND