Žane skóržby wjelkow dla?

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kontaktny běrow ma torhanje skoćatow za sezonalny muster

Rěčica (SN/mwe). Tuchwilu wobkedźbowany přirost torhanja skoćatow w pózdnim lěću a nazymu wotpowěduje typiskemu sezonalnemu mustrej. To měni Rěčičanski kontaktny běrow „Wjelči region Łužica“. „To je w Němskej runje tak znate kaž w dalšich europskich wjelčich kónčinach. Tuž dóńdźe zwjetša w tym času k najwjace torhanjam, štož zwisuje pozdaću ze zwyšenej potrjebu žratwy nimale hižo wurosćenych wjelčich šćenjow“, zdźěla běrow w nowinskej zdźělence. Zdobom wobkrući wón, zo su pla­howarjo skotu w teritoriju Róžeńčanskeho wjelčeho stadła zašły tydźeń tři nadpady wjelkow na stadła wowcow přizjewili. „Sornjeća, jelenjowe ćelata a prosata dźiwich swini su mjeztym k spěšnje reagowacej dźiwinje wurostli a njedadźa so hižo tak lochko hrabnyć“, ma běrow za dalšu přičinu wjelčich nadpadow tež w Hornjej Łužicy. Skóržby a protesty poslednich nad­padow wjelkow dla w Konjecach a pola Ralbic do Rěči­čanskeho kontaktneho běrowa dóšli njejsu, rěka wottam na naprašowanje Serbskich Nowin.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND