Dale twarski dwór nimaja

srjeda, 12. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

We Wulkej Dubrawje so serwisowe předewzaće wo zelenišća stara

Wulka Dubrawa (CK/SN). Wo trěbnosći twarskeho dwora so jenož na poslednju minutu diskutuje, Tobias Hilbert (CDU) na zašłym posedźenju Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady kritisce praji. Přičina je wobzamknjenje, hač ma so wobswětowy serwis Veolia dale wo hladanje dróhow a zelenišćow kaž tež wo objektowy management w gmejnje starać. Dalewjedźenje serwisa woznamjenja, zo w přirunanju ze swójskim twarskim dworom 65 000 eurow zalutuja, wjesnjanosta Lutz Mürbe (njestronjan) wujasnjowaše. Hač do kónca septembra dyrbjeli zrěčenje z Veolia wupowědźić. Bjez wotpowědneho wobzamknjenja pak je wone hač do lěta 2022 płaćiwe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND