Wo stawiznach a stawizničkach města zhonili

štwórtk, 20. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Elke Roschmann (stejo) a Renate Kerber rozprawještej na Wojerowskim hrodźe wo stawiznach města.  Foto: Katrin Demczenko Elke Roschmann (stejo) a Renate Kerber rozprawještej na Wojerowskim hrodźe wo stawiznach města. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Slěd zarjadowanjow „Wutoru w měšćanskim muzeju“ zaběraše so zawčerawšim z Wojerowskim starym městom, kotrež je so w minjenych sto lětach chětro změniło. Organizowałoj a přewjedłoj stej derje wopytane popoł­dnjo na hrodowej žurli čłonce Wojerowskeje domiznowědneje towaršnosće Renate Kerber a Elke Roschmann, kotraž je tohorunja sobudźěłaćerka měšćanskeho muzeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND