Serbski krosnowar nakupowansku nóc wobohaćił

póndźela, 24. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na runje tak jednore kaž originelne wašnje su tež młodostni minjeny pjatk nakupowansku nóc w Kulowje wobohaćili.  Foto: Heinz Hirschfeld Na runje tak jednore kaž originelne wašnje su tež młodostni minjeny pjatk nakupowansku nóc w Kulowje wobohaćili. Foto: Heinz Hirschfeld

Kulow (HH/SN). Z atraktiwnymi idejemi je něhdźe 20 wikowarjow, towarstwow a priwatnikow minjeny pjatk mjeztym hižo dźewjatu Kulowsku nakupowansku nóc wobohaćiło. Prěni raz je so Kulowske towarstwo wudźerjow na nakupowanskej nocy wobdźěliło a wulki akwarij z domjacymi rybami nastajiło. Nimo toho běchu čłonojo towarstwa před zawěsćernju swojeho předsydy Gerolda Kochty mobilnu sušernju rybow natwarili. Jeje wudźěłki mnozy na městnje woptachu. Hnydom w susod­stwje je towarstwo Zelena­ garda swoju wosebitu cocktailowu baru nastajiło. Towarstwo swjećeše runje pjatk swoje dźesaćlětne wobstaće. Dalše młodźinske towarstwo je před jednym z Kulowskich wobchodow lěhwowy woheń zamiškriło, tež Sulšečanski krosnowar Achim Mič ze swojimi akordeonowymi zynkami k poradźenju nakupowanskeje nocy přinošowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND