Přidatne wudawki wotpokazali

srjeda, 26. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nastupajo swoju pěstowarnju „Chróšćan kołć“ so starosće Chróšćanskich gmejnskich radźićelow po wšěm zdaću kopja. Za nowotwar prócuja so wo přidatne spěchowanje, nětko maja tež wjetši swójski podźěl płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND