Krótkopowěsće (27.10.16)

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prof. Prunitsch přednošował

Budyšin. We wobłuku powołanskeje procedury za nowu profesuru za zapodosłowjanske, wosebje serbske literarne a kulturne wědomosće, kotraž budźe zwjazana z městnom direktora Serbskeho instituta, je wčera prof. dr. Christian Prunitsch w Budyskim Serbskim muzeju přednošował. Tema bě tworjenje basnika Kita Lorenca a wobchadźenje ze serbskej identitu w jeho twórbach. Z powołanskej proceduru nětko pokročuja.

Dulig za nowu železnisku čaru

Drježdźany. Sakska chcyła zhromadnje z Čěskej twar noweje železniskeje čary mjez Drježdźanami a Prahu zwoprawdźić. Čara měła so tuž do zwjazkoweho wobchadneho plana zapisać, sej hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa w Drježdźanach žadaše. Wobstejaca čara podłu Łobja je wućežena. Swojeho połoženja dla njehodźi so rozšěrić.

Wunošk wina stopnjowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND