Krótkopowěsće (27.10.16)

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prof. Prunitsch přednošował

Budyšin. We wobłuku powołanskeje procedury za nowu profesuru za zapodosłowjanske, wosebje serbske literarne a kulturne wědomosće, kotraž budźe zwjazana z městnom direktora Serbskeho instituta, je wčera prof. dr. Christian Prunitsch w Budyskim Serbskim muzeju přednošował. Tema bě tworjenje basnika Kita Lorenca a wobchadźenje ze serbskej identitu w jeho twórbach. Z powołanskej proceduru nětko pokročuja.

Dulig za nowu železnisku čaru

Drježdźany. Sakska chcyła zhromadnje z Čěskej twar noweje železniskeje čary mjez Drježdźanami a Prahu zwoprawdźić. Čara měła so tuž do zwjazkoweho wobchadneho plana zapisać, sej hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa w Drježdźanach žadaše. Wobstejaca čara podłu Łobja je wućežena. Swojeho połoženja dla njehodźi so rozšěrić.

Wunošk wina stopnjowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND