Sensibelnosć dale trěbna poručenje

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska rozprawa Choćebuskej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow

Choćebuz (SN/at). Bjezwokrjesne město Choćebuz tči dale w přiwótřenym financnym połoženju a je wulce zadołžene. Na­jebać to pak je jako centrum serbskeho sydlenskeho ruma w Braniborskej za naležnosće našeho ludu wotewrjeny a tež pjenjezy přewostaja. To bě z lětušeje rozprawy wusłyšeć, kotruž je społnomócnjena za serbske naležnosće města Anna Kosacojc-Kozelowa wčera tamnišej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow wo swojim lětušim skutkowanju podała. Jako hosćej běštaj předsyda Rady za na­ležnosće Serbow Braniborskeje Torsten Mak a zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ přitomnaj. Diskusija wo rozprawje njeje so bohužel wuwiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND