Sensibelnosć dale trěbna poručenje

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska rozprawa Choćebuskej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow

Choćebuz (SN/at). Bjezwokrjesne město Choćebuz tči dale w přiwótřenym financnym połoženju a je wulce zadołžene. Na­jebać to pak je jako centrum serbskeho sydlenskeho ruma w Braniborskej za naležnosće našeho ludu wotewrjeny a tež pjenjezy přewostaja. To bě z lětušeje rozprawy wusłyšeć, kotruž je społnomócnjena za serbske naležnosće města Anna Kosacojc-Kozelowa wčera tamnišej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow wo swojim lětušim skutkowanju podała. Jako hosćej běštaj předsyda Rady za na­ležnosće Serbow Braniborskeje Torsten Mak a zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ přitomnaj. Diskusija wo rozprawje njeje so bohužel wuwiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND