Wjelki třěleć móžno

srjeda, 02. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež na politiskim rańšim piwku w Kamjencu steješe tema „Wjelki w Sakskej“ njedawno w srjedźišću zarjadowanja. Něhdźe 60 wopytowarjow je tam zdźěla kontrowersnje diskutowało. Mnozy, wosebje hońtwjerjo a plahowarjo wowcow, wuprajichu so přećiwo dalšemu rozmnoženju wjelkow, byrnjež jich argumenty přeco wěcowne njebyli.  Foto: pa/Sunbird Images Tež na politiskim rańšim piwku w Kamjencu steješe tema „Wjelki w Sakskej“ njedawno w srjedźišću zarjadowanja. Něhdźe 60 wopytowarjow je tam zdźěla kontrowersnje diskutowało. Mnozy, wosebje hońtwjerjo a plahowarjo wowcow, wuprajichu so přećiwo dalšemu rozmnoženju wjelkow, byrnjež jich argumenty přeco wěcowne njebyli. Foto: pa/Sunbird Images

Krajny rada Michael Harig namołwja k „regulowanju črjódow“

Budyšin (SN/mwe). W Rěčičanskim kontaktnym běrowje „Wjelči regiona Łužica“ wo tym rozmysluja, zo smědźa hońtwjerjo přichodnje wjelki třěleć. Tole wuchadźa z najaktualnišeje informacije „Měł-li na­jebać přidatne škitne naprawy wuspěch wuwostać, je wotstronjenje jednoho abo wjacorych wjelkow jako posledni srědk móžne“, w nowinskim wozjewjenju rěka. Takle běrow, kotryž je w nošerstwje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada/wokrjesneho lěsniskeho zarjada, na masiwne kritiki plahowarjow wowcow, politikarjow, hajnikow a wosebje znjeměrnjenych woby­dlerjow reaguje. Wšako su wjelki Ró­žeńčanskeje a dalšich črjódow w mi­njenym času wospjet wowcy na dosć derje škitanych pastwišćach nadpadowali a morili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND