Za wjesnu zhromadnosć

wutora, 08. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Puste ležownosće na dobro wšitkich wobydlerjow wožiwić

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo dlěši čas je Njebjelčanska gmejna wuspěšnje aktiwna na ekologiskim polu. Wosebje kónčina podłu Jaworskeje wody mjez Njebjelčicami a Miłoćicami kaž tež blisko Miłočanskeje žaby wo tym swědči. Wulki podźěl na mjeztym tež mjezynarodnje připó­znatych naprawach ma fachowc za permakulturu Thomas Noack. Wón předstaji njedawno gmejnskej radźe nowu, wosebje w Awstriskej wuwiwacu so iniciatiwu „Jědźna gmejna“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND