Za wjesnu zhromadnosć

wutora, 08. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Puste ležownosće na dobro wšitkich wobydlerjow wožiwić

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo dlěši čas je Njebjelčanska gmejna wuspěšnje aktiwna na ekologiskim polu. Wosebje kónčina podłu Jaworskeje wody mjez Njebjelčicami a Miłoćicami kaž tež blisko Miłočanskeje žaby wo tym swědči. Wulki podźěl na mjeztym tež mjezynarodnje připó­znatych naprawach ma fachowc za permakulturu Thomas Noack. Wón předstaji njedawno gmejnskej radźe nowu, wosebje w Awstriskej wuwiwacu so iniciatiwu „Jědźna gmejna“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND