Wikowy dźenik a rallye planowanej

póndźela, 14. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Najstarše němske hodowne wiki – Budyske­ Wjacławske wiki – wotewru pjatk, 25. nowembra swoje wrota. Naroki­ zamołwitych města hodowne wiki z pisanym programom pjelnić běchu­ tež lětsa zaso chětro wulke.

Budyšin (SN/BŠe). Něhdźe 70 zarjado­wanjow je w běhu 24 dnjow na Budyskich hodownych wikach planowanych. Sobotu do prěnjeho adwenta wustupi na přikład serbska folklorna skupina Sprjewjan na hłownym jewišću. Na samsnym dnju budźe Wojerowske Dźěćatko ze swojimaj přewodźerkomaj małe dary rozdźěleć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND