Twarske projekty přihotuja

pjatk, 18. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z mostom, šulskej třěchu a dalšimi předewzaćemi so radźićeljo zaběrali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Telko twarnišćow kaž tuchwilu w gmejnje Pančicy-Kukow hižo dołho njebě. A tež přichodnje drje jich mjenje njebudźe. Znajmjeńša dyrbjachu so čłonojo gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju z najwšelakorišimi tuchwilnymi a přichodnymi twarskimi projektami zaběrać.

Tak přepodachu Budyskemu inženjerskemu běrowej Exner & Schramm nadawk, wottorhać mały a hižo dlěši čas zawrjeny móst nad Klóšterskej wodu při bywšim hosćencu w Pančicach-Kukowje. Tón planuje tohorunja wutwar statneje dróhi S 100 a nowotwar hłowneho mosta nad Klóšterskej wodu, štož ma so klětu zwoprawdźić. Tuž je rozumne, zo ma samsny běrow tež wottorhanje mjeńšeho mosta w swojej ruce, argumentowaše wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND