Krótkopowěsće (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wutworja muzejowu załožbu

Žitawa. Zelena swěca za „Muzejowu załožbu klóšter franciskanow w Žitawje.“ Měšćanska rada je wyšeho měšćanostu społnomócniła, přihotować wutworjenje muzejoweje załožby. Tole zdźěli rěčnik města. Partnerka města budźe tamniša ewangelsko-lutherska wosada. Załožba ma zakład być k zachowanju klóšterskeho objekta franciskanow z 13. lětstotka.

Orchester nominowany

Lipsk. Lipšćanski Sukelniski orchester je za mjezynarodne hudźbne myto ICMA 2017 nominowany. Nastork je produckija DVD z Beethovenowej 9. sinfoniju, kotruž je orchester z čestnym dirigentom Herbertom Blomstedtom nahrawał. ICMA je jeničke mjezynarodne myto za klasiske CDje a DVDje. Spožča je 1. apryla we wobłuku koncerta w Lipsku.

Nowe dorěčenje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND