Krótkopowěsće (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wutworja muzejowu załožbu

Žitawa. Zelena swěca za „Muzejowu załožbu klóšter franciskanow w Žitawje.“ Měšćanska rada je wyšeho měšćanostu społnomócniła, přihotować wutworjenje muzejoweje załožby. Tole zdźěli rěčnik města. Partnerka města budźe tamniša ewangelsko-lutherska wosada. Załožba ma zakład być k zachowanju klóšterskeho objekta franciskanow z 13. lětstotka.

Orchester nominowany

Lipsk. Lipšćanski Sukelniski orchester je za mjezynarodne hudźbne myto ICMA 2017 nominowany. Nastork je produckija DVD z Beethovenowej 9. sinfoniju, kotruž je orchester z čestnym dirigentom Herbertom Blomstedtom nahrawał. ICMA je jeničke mjezynarodne myto za klasiske CDje a DVDje. Spožča je 1. apryla we wobłuku koncerta w Lipsku.

Nowe dorěčenje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND