Što je so woprawdźe stało?

wutora, 22. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hamtske sudnistwo jedna spjećowanja přećiwo policistam dla

Budyšin (UM/SN). Wšelakich deliktow dla dyrbja so wot wčerawšeho třo młodźi mužojo před Budyskim hamtskim sudnistwom zamołwić. Dwěmaj 21lětnymaj mjez druhim wumjetuja, zo staj při wohenju w bywšim Budyskim hotelu „Husarenhof“­ 21. februara dźěło wohnjowych wobornikow poćežowałoj a so přećiwo policajskim zastojnikam spje­ćowałoj.

Poprawom Michael H. scyła ničo rjec nochcyše. Po tym pak, zo bě wuprajenja swojeho sobuwobskorženeho Philippa G. słyšał, wón swój rozsud změni. „Wšitko bě cyle hinak“ je rezimej jeho wuprajenja – hinak, hač to, štož běchu policisća protokolowali; hinak wězo tež hač to, štož běchu medije wo zahubnej nocy rozprawjeli. Wšako njebě to žadyn „jednory“ woheń. Dokelž mějachu do bywšeho hotela ćěkancy zaćahnyć, su tehdyše po­dawki wulku kedźbnosć zbudźili, tež daloko za mjezami Němskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND