Nachwilna zamołwitosć wužadanje

štwórtk, 01. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 Michał Šołta  Foto:    Jan Kral Michał Šołta Foto: Jan Kral

Zo by so gmejnske dźěło w gmejnje Ralbicy-Róžant najebać schorjenje wjesnjanosty a jeho naměstnika skutkownje dale wjedło, bě trjeba dalšeho a tak 2. naměstnika wjesnjanosty wuzwolić. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady dósta Róžeńčan Michał Šołta dowěru radźićelow a skutkuje přechodnje jako prěni muž gmejny. Nadawkow ma wokomiknje wjac hač dosć na blidźe. Najwažniši drje je tón, zaručić, zo budźe w Ralbičanskej šulskej kuchni wot 2. januara dale čerstwy wobjed warjeny a zo budu tež dotalni woteběrarjo dale zastarani. Wčera, srjedu, su nětko rozsudźili, zo rodźeny Peručan Alarcon Cardenas-Hančik, kiž je ze Serbowku w Boranecach woženjeny, kuchnju dale powjedźe. Dalši wažny nadawk Michała Šołty budźe rozsudźić, kak rjedźenje šule wot přichodneho lěta zaruča. Runje tak čakaja naležnosće nastupajo nowu pěstowarnju w Ralbicach, kormjernju swini blisko wsy a twarske ležownosće w Sernjanach na dalši postup.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND