Trjebaja informacije

pjatk, 09. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přijězd k pěstowarni často přičina pohórškow

Hórki (JK/SN). Swoje poslednje lětuše posedźenje přewjedźechu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo wčera w Hórčanskim Młynkec hosćencu. Byrnjež na dnjo­wym porjedźe přewjele dypkow njebyło, mějachu tola dosć dokładnje wuradźować. Krajna direkcija w Drježdźanach wočakuje wot gmejny stejišćo k planowanej nowej deponiji klasy 0 w něhdyšej kaolinowej jamje na Šibjeńcy. Tam chce priwatnik mineraliske twarske wotpadki składować dać. Při tym pak ma so wobkedźbować, zo je składowanje planowane na tam hižo eksistowacej něhdyšej deponiji. To wuwabi mjez radźićelemi wobmyslenja, kak so staw dnowneje wody změni a w kotrej měrje so kwalita wody wuwije. Tučasnje drje so w pjeć studnjach při jamje woda zběra a kontroluje. Kak pak to z nastaćom noweje deponije budźe, chcedźa radźićeljo hišće dokładnišo wědźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND