Zhromadnje přećiwo wulkowokrjesej

pjatk, 09. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Baršć (HA/SN). Po tym zo bě braniborske nutřkowne ministerstwo w oktobrje konkretny plan k zwoprawdźenju wobšěrneje wokrjesneje reformy wozjewiło, spřećiwjenje spochi přiběra. Předwidźane je, zo změje Kraj Braniborska wot lěta 2019 jenož hišće dźewjeć wokrjesow a zo wostanje Podstupim jeničke bjezwokrjesne město. Tuchwilu ma 14 wokrjesow a tři bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Podstupim.

Wosebje razne spjećowanje komunalnych politikarjow, opozicije a wobydlerjow jewi so w južnym dźělu Braniborskeje. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy chcyła tamniše tři wokrjesy Srjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica a Halštrow-Łobjo zjednoćić a zhromadnje z městom Choćebuzom wulkowokrjes z mjenom Delnja Łužica wutworić. W nim by něhdźe 500 000 ludźi bydliło. Wokrjes by z někak 5 000 kwadratnymi kilometrami tak wulki był kaž zwjazkowy kraj Posaarska, kotryž ma šěsć wokrjesow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND