Přesadźowanje wusadźene

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe wuwiće wokoło přichoda Worklečanskeho hosćenca

Worklecy (SN/MWj). Nanuzowane pře­sadźowanje Worklečanskeho hosćenca „Při kupowym haće“ je na njewěsty čas wusadźene. Tole zhonichu Serbske No­winy, naprašowace so na Budyskim hamtskim sudnistwje kaž tež pola Lu­doweje banki Budyšin.

Po prěnimaj sudniskimaj terminomaj lětsa w juniju a w awgusće bě přichodny za 10. januar 2017 planowany. Kaž z terminoweho přehlada na internetnej stronje www.zvg-portal.de wuchadźa, je tónle termin nětko šmórnjeny. Kaž sudnistwo na naprašowanje SN zdźěli, je Ludowa banka jako wěrićelka jednanje najprjedy raz zastajić dała. Dalše informacije sudnistwo njepodawa.

Tež Budyska Ludowa banka k tomu skerje mjelči a powołuje so na bankowe potajnstwo. Kaž pak rěčnik pjenježneho instituta Andreas Wanitzek rjekny, ma so z nanuzowanym přesadźowanjom Worklečanskeho hosćenca „we wotwidźomnym času“ pokročować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND