Přesadźowanje wusadźene

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe wuwiće wokoło přichoda Worklečanskeho hosćenca

Worklecy (SN/MWj). Nanuzowane pře­sadźowanje Worklečanskeho hosćenca „Při kupowym haće“ je na njewěsty čas wusadźene. Tole zhonichu Serbske No­winy, naprašowace so na Budyskim hamtskim sudnistwje kaž tež pola Lu­doweje banki Budyšin.

Po prěnimaj sudniskimaj terminomaj lětsa w juniju a w awgusće bě přichodny za 10. januar 2017 planowany. Kaž z terminoweho přehlada na internetnej stronje www.zvg-portal.de wuchadźa, je tónle termin nětko šmórnjeny. Kaž sudnistwo na naprašowanje SN zdźěli, je Ludowa banka jako wěrićelka jednanje najprjedy raz zastajić dała. Dalše informacije sudnistwo njepodawa.

Tež Budyska Ludowa banka k tomu skerje mjelči a powołuje so na bankowe potajnstwo. Kaž pak rěčnik pjenježneho instituta Andreas Wanitzek rjekny, ma so z nanuzowanym přesadźowanjom Worklečanskeho hosćenca „we wotwidźomnym času“ pokročować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND