Z jězora nastanje wočerstwjenišćo

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Šibojski jězor ma so za wobydlerjow města Wojerec přichodnje z atraktiwnym wočerstwjenišćom stać. Što maja tam dokładnje předwidźane, su wčera měšćanskim radźićelam rozłožili.

Wojerecy (AK/SN). Na zapadnym pobrjohu Šibojskeho jězora (Scheibesee) chce město Wojerecy płoniny za wočerstwjenje a turizm zaměrnje wotkrywać. Tole podšmórny nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Dietmar Wolf na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Móžachmy mjeztym tak mjenowane dojednanje wo financowanju a wo přewzaću z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wotzamknyć“, informowaše wón radźićelow. „Za kolesowanski puć z města k jězorej smy nětko za prěni a druhi twarski wotrězk nadawk planowanja přepodali.“ Za dalše twarske wotrězki dyrbja hišće wotewrjene prašenja rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND