Kóždy raz magiski wokomik

pjatk, 23. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
17 swójbow su swjata Borbora, jeje pomocnica a swjaty Mikławš (wotprawa) lětsa 4. decembra w Serbskich Pazlicach wopytali, mjez druhim tež Mikławškecow. Nan Chrystof a dźowka Luiza zanjeseštaj jim kěrluš.  Foto: Janina Mikławškowa 17 swójbow su swjata Borbora, jeje pomocnica a swjaty Mikławš (wotprawa) lětsa 4. decembra w Serbskich Pazlicach wopytali, mjez druhim tež Mikławškecow. Nan Chrystof a dźowka Luiza zanjeseštaj jim kěrluš. Foto: Janina Mikławškowa

Swjata Borbora a swjaty Mikławš w Serbskich Pazlicach po puću byłoj

„Sćicha swjata Borbora do durjow wam zakłapa. Pušćće ju do domu! Dźěći, powědajće basničku!“

Tak prošeše pomocnica na dnju swjateje Borbory, 4. decembra, kó­ž­du swójbu w Serbskich Pazlicach, zo bychu do domu zastupić směli. Loni běchu młodostni wsy nałožk wozrodźili. Lětsa přidruži so jej hišće swjaty Mikławš. Tohodla so witanske hrónčko tónraz po­dlěši:

„Swjaty Mikławš ju dźens přewodźa a dźě­ći žno raz wopyta. A hdyž­ so jemu zalubi, to bórze škórnje napjelni.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND