Nimale milion eurow za hród

štwórtk, 05. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerka Wojerowskeho muzeja Elke Roschmann (naprawo) rozłožuje wopytowarjam na wodźenjach tež planowane ponowjenje hrodu.  Foto: Ulrike Herzger Sobudźěłaćerka Wojerowskeho muzeja Elke Roschmann (naprawo) rozłožuje wopytowarjam na wodźenjach tež planowane ponowjenje hrodu. Foto: Ulrike Herzger

Pod pomnikoškitom stejacy Wojerowski hród dyrbja nuznje ponowić. Za to wotzamknje město nad Čornym Halštrowom zrěčenje ze zwěrjencowej, kulturnej a kubłanskej towaršnosću.

Wojerecy (AK/SN). 983 000 eurow ma saněrowanje Wojerowskeho hrodu płaćić. Město liči ze spěchowanskimi srědkami z programa měšćanski přetwar wuchod. Z njeho nadźijeja so 85 procentow spěchowanja, štož by 835 000 eurow było. Nošer twarskeje naprawy ma zwěrjencowa, kulturna a kubłanska towaršnosć być, kotraž stara so wo muzej na hrodźe. Jeje podźěl by 15 procentow wučinjał, potajkim něhdźe 48 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND