Prawy puć namakać je ćežko

wutora, 10. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo zwóńkowskej słužbje w Róžeńčanskej cyrkwi rěčeli

Róžant/Ralbicy (JK/SN). Wjelelětneho zwóńka Róžeńčanskeje cyrkwje Tomaša Glawša su minjenu njedźelu w Róžeńce po dopołdnišich kemšach rozžohnowali. Wobšěrnych powołanskich nadawkow dla njemóže Róžeńčan słužbu we a wokoło putniskeje cyrkwje hižo wukonjeć. Sčasom bě wón to wosadnemu fararjej Šćěpanej Delanej, kiž je za Róžeńčansku swjatnicu zamołwity, zdźělił a jeho zdobom prosył naslědnika abo rozrisanje za słužbu­ namakać. Farar Delan bě so móžnych kandidatow prašał, ale bjez wuspěcha­. Zetka so tuž z někotrymi z nich a z dotalnym zwóńkom wčera wječor na Ralbičanskej farje, zo by z nimi wo tym rěčał, kak móhli tuchwilny problem rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND