Njewjedra, suchota a wichory

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa).  Foto: Jan Kral Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa). Foto: Jan Kral

Łužiske gmejny tež w přichodźe wjedrowym kapriolam wusadźene

Worklecy (JK/SN). Zjawny diskusijny forum gmejnskeho zwjazka CDU wotmě so wčera wječor w sydarni Worklečanskeje wohnjoweje wobory. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojs Mikławšk bě k tomu přeprosył statneho sekretara w ministerstwje za ratarstwo a wobswět Herberta Wolffa. Wón přednošowaše wo ekstremnych wjedrowych wobstejnosćach a bjezposrědnich wuskutkach klimoweje změny w Sakskej. Při tym skedźbni na to, zo budu wosebje łužiske gmejny wjedrowym ekstremam přichodnje dźeń a bóle wusadźane. W ministerstwje předleža spušćomne informacije, po kotrychž njebudu sylne zliwki, njewjedra, wichory abo wulka suchota, kaž smy je w minjenych lětach nazhonili, wuwzaća, ale skerje normalita. Wosebje ratarstwo změje pod wuskutkami měnjateho a njewobstajneho wjedra ćerpjeć. Poskićenu pomoc sakskeho knježerstwa, sćěhi wjedrowych kapriolow wobmje­zować abo jim zadźěwać, ratarjo dotal mało wužiwaja, Wolff podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND