Wutworja dalšu twarsku městnosć

pjatk, 27. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Byrnjež hłowny dypk dnjoweho porjada na wčerawšim posedźenju Worklečanskeje gmejnskeje rady – wutwar Klóšterskeje wody w Nowej Wjesce – chorosće referentki dla wupadnył, njebě wječor njezajimawy, mjez druhim tež twarskich naležnosćow dla.

Worklecy (SN/MWj). Młodym swójbam zda so Worklečanska gmejna dale jara atraktiwna być. Po tym zo za Smječkečansku Winicu mjeztym druha twarska próstwa předleži, ma tež we Wudworju městnosć za nowy jednoswójbny dom nastać, a to na bjezposrědnjej južnej kromje wsy. Tam steja tuchwilu hišće kon­tejnery wjesneho młodźinskeho kluba. Na tymle městnje chce sej serbska swójba z dźěćimi, bydlaca hišće w starych zwjazkowych krajach, nowy dom twarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND