Inwentura tež za strowotu wažna

štwórtk, 02. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Anne Siegl a Eugéne Bruins z nosorohačowymaj leguanomaj, kotrejuž su we wobłuku inwentury we Wojerowskim zwěrjencu wažili.  Foto: Andreas Kirschke Anne Siegl a Eugéne Bruins z nosorohačowymaj leguanomaj, kotrejuž su we wobłuku inwentury we Wojerowskim zwěrjencu wažili. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Anton a Antonia so zaso znjesetej. „Spočatnje stej na so šłoj, zranjenjow pak njebě“, powědaše hladarka zwěrjatow Anne Siegl wčera w tropowym domje Wojerowskeho zwěrjenca wo nosorohačowymaj leguanomaj. „Wot spočatka januara stej wonej zaso hromadźe.“

Wobě zwěrjeći běštej poslednja stacija třitydźenskeje inwentury w zwěrjencu. K wobstatkej słuša 96 družin z 1 106 zwěrjatami,­ kotrež maja so zapisać, ličić a wažić. „Při inwenturje zdobom planujemy, kotre zwěrjata móhli dołhodobnje wotedać a kotre nic. Nimo toho při tym strowotny staw zwěrjatow zwěsćamy“, rozłoži zwěrjencowy direktor Eugéne Bruins. Tuchwilu drje maja mjenje zwěrjatow hač loni, dokelž běchu 300 rybow wotedali, za to pak maja dźewjeć družin zwěrjatow wjace, mjez druhim insekty, hady, ješćelcy a bažanty. Najwjace zwěrjatow maja pola skopčkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND