Spěšnosć při šuli wobmjezować

srjeda, 15. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (MFü/SN). Na naprašowanje gmejnskeho radźićela Reika Stephana (CDU) rozprawješe nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Sven Koppen čłonam Łazowskeje gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju wo tym, zo běchu kónc januara zastupjerjo gmejny hromadźe ze zastupjerjemi wokrjesa při Wulkoždźarowskej zakładnej šuli. Na městnje wobhladachu sej tam wobchadnu situaciju.­ Kaž Koppen wobkrući, su rjadowanja nadróžneho wobchada tak změnjene, zo hodźi so wobmjezowanje spěšnosće na 30 kilometrow na hodźinu jednorišo zwoprawdźić. Po posudźowanju wokrjesnych fachowcow Wulkoždźarowske kubłanišćo wšitke wuměnjenja za to spjelnja. Tak móhli wotpowědnu próstwu wokrjesej zapodać. Fachowcy pak běchu na to skedźbnili, zo ma tuchwilne rjadowanje z warnowanskim znamješkom „Kedźbu, dźěći“ wjetšu hódnotu hač wobmjezowanje na 30 km/h.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND