Milion eurow inwestowali

wutora, 21. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jewišćo na Kamjenskej Pastwinej horje tež lětsa derje wućežene

Kamjenc (SN/mwe). Město Kamjenc je minjene lěta něhdźe milion eurow inwestowało, zo móhli koncerty na jewišću pod hołym njebjom na znatej Pastwinej horje dale na wysokim niwowje přewjedować a zo by areal tež wěstotnemu standardej wotpowědował. Inwestowali su za to předewšěm we wopytowarskim wobłuku. Tež při natwarje jewišća je so tójšto činiło. Polěpšenja cateringowych městnosćow dla je gastronomiske zastaranje nětko aktraktiwniše. Tučasnje koncipuja změny za wopytowarjow za jewišćom a w backstage-wobłuku. To ma so do srjedźodobneho financneho planowanja města zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND