„Influenca wjeršk docpěła“

srjeda, 22. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dr. Alfons Nawka: Tež wokoło karnewala sej radšo časćišo ruce myć

Budyšin/Chrósćicy (SN/mwe). W Budyskim wokrjesu zličichu hač do zawčera­wšeje póndźele 1 294 padow schorjenja na influencu. W druhim kalendrowym tydźenju lěta 2017 bě jich 97, w pjatym hižo 505 schorjenych. Lěkarske praksy su tuž tohorunja w serbskich a dwurěčnych kónčinach přepjelnjene. Kaž nowinski rěčnik Budyskeho krajnoradneho zarjada Gernot Schweitzer na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, „njetrjebachu pak na teritoriju žane zarjadnistwa za­wrěć. Runje tak njebuchu žane smjertne pady přizjewjene.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND