Wokrjes SPN a Choćebuz přećiwo reformje

štwórtk, 23. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Baršć/Choćebuz (HA/SN). Hač do 10. měrca maja 14 wokrjesow a štyri bjezwokrjesne města w Braniborskej stejišćo k předwidźanej wokrjesnej reformje zapodać. Reforma předwidźi, zo ma cyłkownje dźewjeć wulkowokrjesow nastać. Nimo toho města Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru swoju bjezwokrjesnosć přisadźa.

Wčera stej so hnydom dwaj parlamentaj w Delnjej Łužicy z naležnosću zaběrałoj a swoju poziciju k tomu formulowałoj: sejmik wokrjesa Sprjewja-Nysa (SPN) a Choćebuska měšćanska zhromadźizna. A wobaj parlamentaj staj při tym planowane noworjadowanje, kotrež tuchwilu jako „referentowy naćisk“ předleži, jasnje wotpokazałoj.

Na posedźenju wokrjesneho sejmika SPN w Baršću wotbłyšćowaše so zdobom politiska situacija w Braniborskim krajnym sejmje, w kotrymž knježaca koalicija SPD a Lěwicy za noworjadowanje přećiwo woli opozicije wojuje. Po dlěšej diskusiji wupraji so 27 zapósłancow CDU a mjeńšich frakcijow za wotpokazowace stejišćo wokrjesa, 17 zapósłancow SPD a Lěwicy bě přećiwo njemu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND