Změny w dźěłarni swj. Michała

štwórtk, 02. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo zarjadniskeho direktora klóštra Chrystofa Mikławška (naprawo)  a wotrjadnika za dźěło Andreasa Ošiki (4. wotprawa) je nowu nawodnicu dźěłarnje Karin Cyžowu (5. wotprawa) předsydka rady zbrašenych sobudźěłaćerjow Sindy  Semmer (3. wotprawa) w mjenje zbrašenych přistajenych witała.  Foto: Frauke Schmidt Nimo zarjadniskeho direktora klóštra Chrystofa Mikławška (naprawo) a wotrjadnika za dźěło Andreasa Ošiki (4. wotprawa) je nowu nawodnicu dźěłarnje Karin Cyžowu (5. wotprawa) předsydka rady zbrašenych sobudźěłaćerjow Sindy Semmer (3. wotprawa) w mjenje zbrašenych přistajenych witała. Foto: Frauke Schmidt

Pančičansko-Kukowski Dom swjateho Michała, dźěłarnja za zbrašenych, ma wot wčerawšeho staru-nowu wjednicu.

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Karin Cyžowa je wčera, popjelnu srjedu, znowa přewzała nawodnistwo Domu swjateho Michała, dźěłarnje za zbrašenych w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe. Wona přewozmje městno Andreasa Ošiki, kiž bě dźěłarnju wot apryla 2015 nawjedował, kaž klóšter w nowinskej zdźělence informuje.

„Tak wróći Andreas Ošika staflowy stab wosobje, kotraž běše dźěłarnju za zbrašenych přez mnohe lěta formowała“, w zdźělence dale rěka. „Dźěłarnja je so w minjenymaj lětomaj jara derje dale wu­wiła“, rozłoži financny a zarjadniski direktor klóštra Marijineje hwězdy Chrystof Mikławšk. „Zo bychu so tež při­chodnje derje wuwi­wali, chcemy dalše nowe poskitki we wobłuku dźěła a zaběry w domje zakótwić“, wuzběhny hospodarski nawoda klóštra wčera na witanju noweje wjednicy dźěłarnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND