Tójšto zwoprawdźić móhli

pjatk, 03. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Město Běła Woda dóstanje lětsa wot energijoweho koncerna LEAG cyłkownje 350 000 eurow. Pjenjezy maja zarunać poćeženja woby­dlerjow přez Wochožansku wuhlowu jamu. Tole předwidźi dojednanje wobeju stron wo dalšim zhromadnym dźěle.

Konkretnje dóstanje město za wobłuk hospodarstwo a zarjadnistwo 10 000 eurow. Dalšich 10 000 eurow dźe do wobłuka přiroda a wobswět, do kotrehož słuša hłownje wuhotowanje města. 190 000 eurow maja za žiwjensku kwalitu a infrastrukturu k dispoziciji, štož móža přede- wšěm za spěchowanje towarstwow, šulow a pěstowarnjow nałožić. 80 000 eurow je za kulturu kaž tež za ponowjenje sportowych arealow. 45 000 eurow dóstanje Běła Woda za hórnistwowe nadawki a 15 000 za wodowy naprawowy plan.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND