Pjenjezy za nowotwar nimaja

pjatk, 17. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo wo połoženju w pěstowarni a horće rěčeli

Róžant (JK/SN). Móžny nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje je čłonow gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant na jich wčerawšim posedźenju zaběrał. Kaž druhi zastupowacy wjesnjanosta Michał Šołta (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) zdźěli, poby wón ze zamołwitej za financy w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe Francisku Čapikowej spočatk měrca­ na Budyskim młodźinskim zarjedźe, zo byštaj so wo tym informowałoj, hač je móžno w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a kotre móžnosće finan­cowanja maja. Do toho bě so wón z na­wodomaj wyšeje a zakładneje šule kaž tež ze zastupjerjemi Serbskeho šulskeho towarstwa jako nošerjom pěstowarnje wo situaciji w šulomaj, horće a pěstowarni dorozumił. Wuslědk bě, zo je za wšitkich najlěpše rozrisanje, ručež móžno nowu pěstowarnju twarić. Dotalna hodźała so potom jako hort wužiwać. Hižo nětko maja za njón wuwzaćne rjadowanje, wšako­ dyrbi so tam wšědnje 110 hortowych dźěći zastarać. Rumnosće w šu­lomaj hižo ani za wuwučowanje nje­dosahaja, wo horće ani njerěčo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND