Swójbam kmótřistwo poskićili

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mała ličba přizjewjenjow za 1. lětnik Chróšćanskeje Serbskeje zakładneje šule­ „Jurij Chěžka“ zaběraše tež čłonow tamnišeje gmejnskeje rady na jich zašłym­ posedźenju.

Chrósćicy (JK/SN). Njepřijomnu, ale přiwšěm trěbnu próstwu wobzamknyć mějachu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Woni zapodadźa Budyskej kubłanskej agenturje próstwu wo wuwzaćne rjadowanje za šulske­ lěto 2017/2018. Přičina toho je dotal snadna ličba přizjewjenych šulerjow za přichodny 1. lětnik, a to dwanaće dźěći. Po wuprajenju čłonki staršiskeje rady Kathariny Jurkoweje móhli snano hišće dwě dźěsći k tomu přińć. Hač do meje wšak maja starši chwile, swoje dźěćo na zakładnej šuli přizjewić. Gmejna pak je jako nošer šule winowata, zapodać próstwu wo wuwzaćne rjadowanje, je-li dwanaće abo mjenje šulerjow přizjewjenych. Sakski šulski zakoń drje rukuje za to,­ zo so žana zakładna šula hižo njezawrje, ale předpisy sej tajkile krok gmejny žadaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND