Za hinašimi móžnosćemi pytać

wutora, 21. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna njemóže swójski podźěl za nowu pěstowarnju zwjesć

Róžant (JK/SN). Najpozdźišo po tym zo běchu sej zastupjerjo Budyskeho młodźinskeho zarjada wobstejnosće w Ralbičanskimaj šulomaj kaž tež w tamnišej pěstowarni wobhladali, dóńdźechu woni k přeswědčenju, zo je jenički wupuć napjatu situaciju rozrisać, twarić nowu pěstowarnju. To wšak tež gmejna Ralbicy-Róžant rady chce a by to radšo hnydom hač pozdźišo zwoprawdźiła. Wo nowotwarje na posedźenjach gmejnskeje rady hižo dlěje wuradźuja. Wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU), jeho zastupjerjej Tomaš Bjeńš a Michał Šołta (wobaj Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) kaž tež radźićeljo wědźa, kak wulka ma pěstowarnja być a kelko móhła płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND