Ma noweho wobsedźerja

srjeda, 22. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźensa na sudnistwje třeći raz Worklečanski hosćenc přesadźowali

Budyšin (SN/MWj). Wot dźensnišeho w 11.50 hodź. ma Worklečanski hosćenc „Při kupowym haće“ noweho wobse­dźerja, abo lěpje prajene dweju. Staj to bratraj Marcus a Henry Szczepaniak z Chrósćic. Wonaj staj při třećim nu­zowym přesadźowanju na Budyskim hamtskim­ sudnistwje z 62 000 eurami najwyši poskitk předpołožiłoj. Krótko do 12 hodź. bě čas poskićowanja nimo a sobudźěłaćer sudnistwa Andreas Amft zdźěli, zo je poskitk płaćiwy. Tež zastupjerjej Budyskeje Ludoweje banki jako wěrićelki staj jón přiwzałoj. Tak słuša hosćenc nětko Chróšćanomaj.

Hinak hač na zašłymaj terminomaj nuzoweho přesadźowanja dotalna mějićelka Marlies Hüllowa dźensa přijěła njeje­. Dokelž běchu na próstwu Ludoweje banki nuzoweho zarjadnika (Zwangsverwalter) zasadźili, je tón wčera we Worklecach z pomocu policije hosćenc za­wěsćił a durje zapječatował. To drje bě za dźensniše­ přesadźowanje njerozsudne, ma pak lěpšinu, zo móžetaj nowaj wobsedźerjej objekt nablaku přewzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND