Z Božim domom wusko zwjazani

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Manfred Jurjanc (nalěwo) bě minjenu sobotu jedyn z pomocnikow při rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje.  Foto: Andreas Kirschke Manfred Jurjanc (nalěwo) bě minjenu sobotu jedyn z pomocnikow při rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje. Foto: Andreas Kirschke

Čorny Chołmc (AK/SN). Młodźi a starši wobydlerjo pomhachu minjenu sobotu při nalětnim rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje. „Wjeselu so a sym dźakowna, zo je telko ludźi přišło.­ Tak so za cyrkej kóždy sobu zamołwity čuje“, podšmórny sobuorganizatorka Silvia Stephanowa.

Mjez druhim mějachu so durje a wokna wurjedźić. Na lampach, na křćenskim jandźelu a na wołtarju trějachu proch, druzy rjedźachu špundowanje a dalši łubje­ (Empore). Marie-Sophie Stephanec čisćeše tasty a pedale pišćelow. 18lětna wuknje pola kantora Wojerowskeje Janskeje cyrkwje Johannesa Leue na instrumenće hrać. W Čornochołmčanskej cyrkwi je wona hižo časćišo Bože słužby na pišćelach přewodźała. Sobotu je tohorunja wonka wokoło cyrkwje sobu pom­hała. Tam Manfred Jurjanc z wosadneje cyrkwinskeje rady lisćo hrabaše. Tamni mužojo nastajichu ławki, rumowachu wotpadki a rjedźachu pućiki wokoło rowow. „Tule akciju kóžde lěto krótko do jutrow přewjedujemy“, praji Jurjanc. Při tym so tež tym róžkam w Božim domje wěnuja, kotrež hewak njewobkedźbuješ.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND