Nadźija na wjace zajima za žiwu rěč poručenje

srjeda, 26. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohe komuny wubědźowanje zańč nimaja

Budyšin/Kamjenc (SN/mwe). Serbske gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóš­terskej wodźe su so powšitkownje pozitiwnje k třećemu pokročowanju wubědźowanja „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ wuprajili. Na zjawnych posedźenjach gmejnskich radow, kaž we Worklecach a Chrósćicach, tuž rozmyslowachu, kak chcedźa přichodnje z nowymi a mnohostronskimi iniciatiwami wšědne nałožowanje serbšćiny spěchować a jej nowe rumy wotewrěć. Do toho zapřijate su wosebje towarstwa a dalše zjednoćenstwa wsow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND