Wjele dynamiki na wikach

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Hornjej Łužicy je tuchwilu wjace hač 4 000 swobodnych dźěłowych městnow. A bórze budźe jich hišće wjace, kaž bě dźensa w Budyskej agenturje za dźěło zhonić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND