Zakładny kamjeń w septembru

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Slepom hotuja so dale na wulki twarski projekt. Tam ma na kromje wsy nowy němsko-serbski šulski centrum nastać. Za njón kładu tuchwilu wšitke trěbne roły a kable.

Slepo (AK/SN). Wotkrywanske dźěła za přichodny němsko-serbski šulski centrum w Slepom dale pokročuja a su w časowym planje. Tole podšmórny nawoda twarskeho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Twarski płót a trafostacija stej hotowej“, wón zdźěli. Hdźež změjetej raz sportownja a wyša šula stać, je hłowna wopłóčkowa roła składźena. Tuchwilu kładźe dróho- a hłubokotwarska firma hłownu wopłóčkowu rołu we wobłuku přichodneje zakładneje šule.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND