Pjenjezy sprawnje rozdźělić

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanske hońtwjerske drustwo je na­ swojej hłownej zhromadźiznje dobru­ bilancu sćahnyło. Tež bilanca dweju hajnikow-hońtwjerjow móžeše so widźeć­ dać.

Chrósćicy (JK/SN). Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu su čłonojo Chróšćanskeho hońtwjerskeho drustwa lětsa chětro pozdźe přewjedli. Zdobom je so jenož poměrnje mało drustwownikow zawčerawšim, póndźelu, na zarjadowanju w gmejnskej sydarni wobdźěliło. Najebać to móžeše předsyda Benedikt Wjenk dosć dobru rozprawu dźěławosće drustwa podać. Znowa su lěto bjez škody dźiwiny dla přetrali a na 1 165 hektarach dosć derje hospodarili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND