Wučbnu šćežku rjedźili

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku 48hodźinskeje akcije su wobdźělnicy we Łazu přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Foto: Andreas Kirschke We wobłuku 48hodźinskeje akcije su wobdźělnicy we Łazu přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Łazowska přirodowa wučbna šćežka při parku, kotruž běchu w lěće 2006 wutworili, ma zaso k wočerstwjenju a wuknjenju wabić. Škody, nastate přez wandalizm, maja so zminyć. To bě tele dny zaměr 17 wobdźělnikow dźěłoweho zasadźenja. Čłonojo Bjedrichečanskeje młodźinskeje wohnjoweje wobory, Łazowskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory kaž tež angažowani starši a dźěći su přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Runočasnje barbješe młodźinska wohnjowa wobora w Běłym Chołmcu zachodne wrota gratownje. Woboje sta so we wobłuku 48hodźinskeje akcije za socialne a dobrowólne dźěło w Budyskim wokrjesu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND