Wučbnu šćežku rjedźili

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku 48hodźinskeje akcije su wobdźělnicy we Łazu přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Foto: Andreas Kirschke We wobłuku 48hodźinskeje akcije su wobdźělnicy we Łazu přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Łazowska přirodowa wučbna šćežka při parku, kotruž běchu w lěće 2006 wutworili, ma zaso k wočerstwjenju a wuknjenju wabić. Škody, nastate přez wandalizm, maja so zminyć. To bě tele dny zaměr 17 wobdźělnikow dźěłoweho zasadźenja. Čłonojo Bjedrichečanskeje młodźinskeje wohnjoweje wobory, Łazowskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory kaž tež angažowani starši a dźěći su přirodowu wučbnu šćežku wurjedźili. Runočasnje barbješe młodźinska wohnjowa wobora w Běłym Chołmcu zachodne wrota gratownje. Woboje sta so we wobłuku 48hodźinskeje akcije za socialne a dobrowólne dźěło w Budyskim wokrjesu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND