Wo towarstwje rozmyslować

póndźela, 03. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Derje wopytany kaž kóžde lěto bě zawčerawšim patronatny swjedźeń kapałki swj. Jana w Dobrošicach.  Foto: Feliks Haza Derje wopytany kaž kóžde lěto bě zawčerawšim patronatny swjedźeń kapałki swj. Jana w Dobrošicach. Foto: Feliks Haza

Dobrošicy (aha/SN). Kóžde lěto 24. junija přewjeduja w Dobrošicach patronatny swjedźeń swojeje kapałki, kotraž je swjatemu Janej poswjećena. Folklorneho festiwala dla jón wo tydźeń přestorčichu. Tež tónraz je so Hubert Žur z pomocu młodych swójbow a dalšich wo to starał, zo tradiciju janskeho swjedźenja zachowaja.

Swjatočnu Božu mšu swjećeše farar Měrćin Deleńk. W swojim prědowanju chwaleše wón zhromadnu zamołwitosć wjesnjanow wo jich kapałku, pokaza pak tež na trěbne změny w biskopstwje. Wosada­ dyrbi pruwować, hač móže wšitke dotalne twary w swojej zamołwitosći wobchować. Tuchwilu Chróšćanska wosada k Dobrošicam steji. Biskopstwo pak namjetuje wo tym rozmyslować, załožić zapisane towarstwo, kotrež móhło Dobroščansku­ kapałku jako městno modlenja přichodnym generacijam zachować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND