3 504 kilometry z kolesom w 21 dnjach po puću

wutora, 04. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šofer Stefan Šołta z Kulowa a kuchar Richard Bulang ze Salowa přewodźataj kolesowarjow Bosćija Šnabla z Kulowa a Konrada Krala ze Salowa. Ćěsliski mišter Pětr Kral ze Salowa je jězbu sobu zmóžnił (wotlěwa). Na wobrazu pobrachujetaj kolesowarjej Bosćij Domaška z Koćiny a Roland Salowski z Hózka.  Foto: Bernadet Langec Šofer Stefan Šołta z Kulowa a kuchar Richard Bulang ze Salowa přewodźataj kolesowarjow Bosćija Šnabla z Kulowa a Konrada Krala ze Salowa. Ćěsliski mišter Pětr Kral ze Salowa je jězbu sobu zmóžnił (wotlěwa). Na wobrazu pobrachujetaj kolesowarjej Bosćij Domaška z Koćiny a Roland Salowski z Hózka. Foto: Bernadet Langec

Na wulku Tour de France nastajichu so minjenu sobotu štyrjo přećeljo z Ku­lowa a wokoliny. Runje tak kaž profije so woni hač do 23. julija w Francoskej a susodnych krajach na tele sportowe wužadanje podali.

Kulow (bl/SN). Swój trochu njewšědny dyrdomdej mjenuja „le charity tour de france 2017“. Z pomocu darićelow wokoło Kulowa nazběrachu hižo 3 135 eurow. Tele a nadźijomnje dalše pjenjezy přewostaja woni potom pomocnemu skutkej „On the move“, kotryž w Keniji najwše­lakoriše organizacije spěchuje a projekty zwoprawdźa. Z nimi wobydlerjow wo psychiskich chorosćach informuja a tak akceptancu tworja. Mjez druhim chcedźa tam porjedźernju kolesow, wukubłanišćo a biblioteku natwarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND