Přenajerjam ratarskeje pódy swoje dźěło rozłožili

póndźela, 10. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na kromje přenajerskeho swjedźenja w Čornym Hodlerju móžachu dźěći z oldtimerom Chelnjanskeje wohnjoweje wobory sobu jězdźić.  Foto: Carmen Schumann Na kromje přenajerskeho swjedźenja w Čornym Hodlerju móžachu dźěći z oldtimerom Chelnjanskeje wohnjoweje wobory sobu jězdźić. Foto: Carmen Schumann

Čorny Hodler (CS/SN). Kóždolětnje wuhotujetej Radworske agrarne drustwo a Wulkowjelkowski zawod za agrarne wudźěłki tak mjenowany přenajerski swjedźeń w Čornym Hodlerju. Na te wašnje­ mějachu přenajerjo ratarskeje pódy zawčerawšim składnosć so zetkać a při tym widźeć, kak ratarskej zawodaj płoniny wužiwatej a što na nich plahujetej. Tohodla wotměwachu so cyłe popołdnjo kołojězby nimo polow a łukow, hdźež wobdźělnikam jednotliwe kultury rozłožichu a na jich wosebitosće skedźbnichu. Pozastali pak su tež při Radworskim dejnym kombinaće. Jeho wosebitostka bjezdwěla je, zo tam robotery kruwy deja, štož su wopytowarjo z wulkim zajimom sćěhowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND