Wosom zajimcow za ležownosće

pjatk, 14. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na spočatku wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant so wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) tež w mjenje wšitkich wobydlerjow Michałej Šołće dźakowaše, zo bě jeho dlěši čas jara derje zastupował.

Róžant (aha/SN). Zajimcy za nowe twarske ležownosće na zapadnej kromje Sernjan změja 40 eurow na kwadratny meter płaćić. Tole su čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant wčera na swojim posedźenju­ wobzamknyli. Za dohromady 15 twarnišćow maja tuchwilu wosom zawjazowacych naprašowanjow, kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer zdźěli. Zo móhła gmejna twarsku płoninu a trěbne twarske naprawy financować, su radźićeljo tak mjenowanu poćežowansku połnomóc we wobjimje 300 000 eurow schwalili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND