Zubny lěkar pisa dwě chronice

wutora, 18. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
62lětny zubny lěkar dr. Beno Wałda pisa we Worklecach wjesnu chroniku a stara so nimo toho wo chroniku Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra.  Foto: Alfons Handrik 62lětny zubny lěkar dr. Beno Wałda pisa we Worklecach wjesnu chroniku a stara so nimo toho wo chroniku Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće abo stawizniske zajimawosće zběraja a je zjawnosći spřistupnjeja.

Na zetkanjach chronikarjow, kotrež Domowinska župa „Michał Hórnik“ kóždolětnje organizuje, wobdźěla so nimale stajnje Worklečan dr. Beno Wałda. Jeho namjety a pokiwy su tam přitomnym dobry pućnik za wunošne zběranje a dokumentowanje časowych podawkow.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND