Tyši jeho, zo je so ptačina zhubiła

štwórtk, 20. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkej prócu je Ludwig Sachsa lěsej zaso wotpowědne wobličo spožčił. Zdźěla nje znatym štomam je trojorěčnu tafličku z mjenom přidał. Foto:  Alfons Handrik Z wulkej prócu je Ludwig Sachsa lěsej zaso wotpowědne wobličo spožčił. Zdźěla nje znatym štomam je trojorěčnu tafličku z mjenom přidał. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny a přirodu zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Do Radworja jěducy wuhladaš za Chasowom dwurěčny pućnik, pokazowacy na „Lěsny park“. Dalši skedźbnja na njón po Młynskich chěžach za železniskim nasypom. Zapołožił je powučnu idylku 70lětny Radworčan Ludwig Sachsa.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND