Susodźa sej njepřezjedni

štwórtk, 20. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Noworjadowanje ležownosćow njemóža wšelkich ćežow dla zakónčić

Budyšin (SN/mwe). Poprawom dyrbjało noworjadowanje ležownosćow w Budyskim wokrjesu dawno zakónčene być. Přeco zaso pak dochadźa k nowym ćežam a maličkosćam, kotrež procedury haća, hdźež sej samo zamołwići často žaneje praweje rady njewědźa. To wotbłyšćuje tež naprašowanje Serbskich Nowin na wokrjes.

W jednotliwym wopisuje nowinska rěčnica Budyskeho krajnoradneho zarjada Sabine Rötschke tuchwilnu situaciju jako tajku: Noworjadowanje wokoło Prěčec a z tym zwjazane postupowanje noworjadowanja ležownosćow, kaž wuměrjenje zahonow, polow, zahrodow atd., je so znowa zahajiło a zarjadniski pomocnik zamołwitu instancu wokrjesa podpěruje. „Najprjedy maja so wobdźělenske daty aktualizować a dojednanja pruwować a w datym padźe z wobdźělnikami wujednać“, z krajnoradneho zarjada dale rěka, „nimo toho přewjedźe wobdźělenska zhromadźizna po wšěm zdaću lětsa w třećim kwartalu nowowólby, zo by předsydstwo wudospołniła.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND