Kóń ma wosebity dar,charakter jěcharja formować (5)

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sedło z tukom pomazać njeje runje jeje najwoblubowaniše dźěło, ale Emma Jahn wě, zo to prosće k tomu słuša. Hižo w starobje šěsć měsacow je dźensa dźesaćlětna prěni raz pola nana na konju sedźała, wot šěsć lět wona sama jěcha.  Foto: SN/Maćij Bulank Sedło z tukom pomazać njeje runje jeje najwoblubowaniše dźěło, ale Emma Jahn wě, zo to prosće k tomu słuša. Hižo w starobje šěsć měsacow je dźensa dźesaćlětna prěni raz pola nana na konju sedźała, wot šěsć lět wona sama jěcha. Foto: SN/Maćij Bulank

Zahorjeny Joachim Müller runjewon njeje, jako spytam jeho za lětnju seriju našeho wječornika zdobyć. „Njesteju tak rady w zjawnosći. Činju swoje dźěło hižo dlěje hač 40 lět. A štóž chce ke mni přińć, tón přińdźe“, měni mějićel jěchanskeho dwora Müller w Bošecach, něhdźe pjeć kilometrow wot Budyšina zdalenych.

Z konjemi je Joachim Müller wot časa wukubłanja 1975 na prodrustwje w Bórku dźěłał a bě tam wjele lět wotrjadnik za plahowanje koni. Nazymu 1990 so zesamostatni, a krok po kroku je nowy ko­njenc twarił, započejo 1992 z wulkej jěchanskej halu a konjencom z 28 boksami. Dwě lěće pozdźišo přitwari dalši konjenc z dwanaće boksami. K připrawje słušeja hišće wobswětlene skakanišćo, dresurnišćo a tysac metrow dołha galopowa čara. Nazymu 2006 je wón z třěchu krytu wodźensku připrawu do słužby stajił. Dźesać hektarow wulke kople čakaja na konje a za plahowanje žrěbjatow dalše pastwy pod bliskim Čornobohom.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND