Njewočakowana wotmołwa

štwórtk, 27. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Josef Aschauer bě balon našoł a kartu do Sprjejc wróćo słał.  Foto: Josef Aschauer Josef Aschauer bě balon našoł a kartu do Sprjejc wróćo słał. Foto: Josef Aschauer

Balon serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja hač do Alpow dolećał

Sprjejcy (AK/SN). Něhdźe sto balonow w serbskich barbach su wobdźělnicy lětu­šeho 10. serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja 18. junija w Nowym Měsće k njebju pušćili. Přičinjene mějachu wone kartu z próstwu w serbskej a němskej rěči so přizjewić a bibliskim hrónčkom „Chrystus rěči: Pójće ke mni, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja was wokřeju“. „Je to zmužitosć spožčace hrónčko z hłubokej powěsću“, podpšmórnje Jörg Michel, wot lěta 2010 farar Sprjejčanskeje wosady, hladajo na minjeny domizniski dźeń.

Nětko je duchowny njewočakowano póštu z Awstriskeje dóstał. Přizjewił je so ratar, lěsnik a hońtwjer Josef Aschauer ze wsy Scheffau w Tennen-horinach. Wjes je něhdźe 40 kilometrow wot Salzburga zdalena. 19. junija rano bě Aschauer z wnučkomaj Annu a Katharinu balon našoł, kotryž běchu dźeń do toho w Nowym Měsće do powětra pušćili. „Běchmy překwapjeni, předewšěm zdalenosće dla, kotruž bě balon w tak krótkim času přeprěčił. Rěčimy wo 700 kilometrach“, powěda ratar. Zhromadnje sej prajichu, zo wróćo pisaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND